Fons d'inversió

Descripció

L'exposició a renda fixa privada serà com a mínim de 75% i podrà invertir la resta en valors emesos per un estat de l'OCDE. La durada objectiu de la cartera de renda fixa podrà oscil·lar entre 0 mesos i 6 anys. L'exposició al risc de divisa és inferior a 10%. Podrà invertir de 0% a 100% en altres IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no.Un màxim del 20% dels actius podrà tenir qualitat creditícia baixa (BB+ o inferior), i la resta seran de qualitat creditícia mitjana o superior (mínim BBB-).La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Caps (ERL0) en 90% i del Bank of America Merrill Lynch Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate Index (LEC0) en 10%.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 7.19%
 • 2022
 • -12.02%
 • 2021
 • -1.24%
 • 2020
 • 3.87%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.48%
 • 3 mesos
 • 0.65%
 • 6 mesos
 • 5.06%
 • 1 any
 • 5.75%
 • TAE 3 anys
 • -2.14%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10170€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.7%
7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
8699€
10922€
11347€
-3.9%
-2.8%
1.8%
2.6%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10170€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.7%
7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
8761€
10912€
11309€
-3.9%
-2.6%
1.8%
2.5%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10170€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.7%
7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
8811€
10869€
11309€
-3.9%
-2.5%
1.7%
2.5%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10140€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.4%
7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
8820€
10858€
11309€
-3.9%
-2.5%
1.7%
2.5%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10130€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.3%
7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
8811€
10821€
11309€
-3.9%
-2.5%
1.6%
2.5%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10120€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.2%
7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
8870€
10810€
11298€
-3.9%
-2.4%
1.6%
2.5%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10110€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
8879€
10789€
11298€
-3.9%
-2.4%
1.5%
2.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10110€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
8811€
10778€
11298€
-3.9%
-2.5%
1.5%
2.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10110€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
8838€
10752€
11298€
-3.9%
-2.4%
1.5%
2.5%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10110€
10700€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
9030€
10730€
11298€
-3.9%
-2%
1.4%
2.5%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10110€
10720€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7.2%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
9141€
10709€
11298€
-3.9%
-1.8%
1.4%
2.5%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10110€
10720€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7.2%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
9141€
10688€
11298€
-3.9%
-1.8%
1.3%
2.5%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8640€
8640€
10110€
10720€
-13.6%
-13.6%
1.1%
7.2%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8209€
9141€
10678€
11298€
-3.9%
-1.8%
1.3%
2.5%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 18/04/2023 - 14/04/2024
5,624 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0114706007

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5380

Patrimoni

4.187,17

Partícips

357.379

Valor liquidatiu a

5,75 EUR