Accessibilitat

Què és l'accessibilitat?

La accessibilitat és la qualitat que té quelcom de ser usat o conegut sense que les limitacions que un usuari pugui tenir suposin una barrera. Aquestes limitacions poden tenir el seu origen en causes físiques, tecnològiques o estructurals. Així, una eina és accessible quan l'usuari no necessita tenir, de forma ocasional o permanent, un nivell de intel•ligència, audició, visió, mobilitat o capacitat de memorització determinat.

 

Accessibilitat en la web

El Grup “la Caixa”, i en concret Caixabank Asset Management SGIIC, S.A.U., s'esforça per a què els seus portals i el servei de Línia Oberta siguin accessibles, amb independència del tipus de hardware, software, infraestructura de xarxa, idioma, cultura, localització geogràfica i capacitats dels usuaris. L'objectiu és disposar de certificació d'accessibilitat en tot el contingut del portal i en el seu servei de banca on-line. Per això, el Grup "la Caixa" ha seguit les recomanacions que dicta la Web Accessibility Initiative (WAI).

 

El W3C com a guia d'accessibilitat web

El World Wide Web Consortium (W3C) és un consorci internacional que produeix estàndards per a la World Wide Web. Neix en els anys 90 amb l'objectiu de fomentar l'evolució i interoperatibilitat de la web, fent èmfasi en la seva universalitat. El W3C crea al 1997 la Web Accessibility Initiative (WAI) per proporcionar les pautes i recursos que ajuden a fer la web accessible. El W3C ha desenvolupat les denominades Pautes d'Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG), on la principal funció és guiar el disseny de pàgines web cap a un model accessible.

 

Certificacions

Ja s'han aplicat les directrius de contingut web (WCAG 1.0) de nivell AA d'accessibilitat web en els seus portals corporatius. No obstant, l'objectiu és disposar d'aquesta certificació d'accessibilitat en tots els àmbits possibles. Para complir con quests requeriments marcats per la WAI, s'han aplicat els estàndards web en la construcció de les seves pàgines utilitzant HTML pel contingut i CSS per l'aparença.

Por exemple, s'han introduït:

  1. Avisos de noves finestres
  2. Avisos de canvi de format
  3. Mida de la lletra ampliable
  4. Textos alternatius en las imatges
  5. Adaptació de navegadors parlats
  6. Ús de fulls d'estil per controlar la maquetació i presentació
  7. Ús d'elements d'encapçalat per transmetre l'estructura lògica de la pàgina
  8. Metadades para afegir informació semàntica