Certificats

CaixaBank Asset Management SGIIC SAU disposa d'un certificat emès per AENOR per al seu Sistema de Gestió de Qualitat d'acord amb la Norma Internacional ISO 9001:2015 amb el número de certificació ER-0734/2018

La norma UNE - ISO 9001:2015 persegueix que les empreses siguin més competitives i determina els requisits per implantar un sistema de gestió de la qualitat, que les organitzacions poden fer servir per a l'aplicació interna.

Disposar d'una certificació ISO acredita que l'organització segueix les millors i més modernes pràctiques en el servei o procés certificat.

CaixaBank Asset Management ha obtingut aquest certificat després de superar satisfactòriament l'auditoria externa feta per AENOR, que ha revisat tots els procediments de la cadena de valor de la companyia.

La certificació implica un compromís amb la qualitat i una revisió dels nostres processos que fa tangible la nostra imatge de marca en un estil propi valorat pels clients.

La ISO 9001:2015 requereix un sistema de millora contínua, enfocat a processos, amb revisions periòdiques, per mantenir el nivell exigit per aquest estàndard.

Image removed.