Fons d'inversió

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • -15.70%
 • 2022
 • -7.16%
 • 2021
 • 0.71%
 • 2020
 • -0.53%
 • 2019
 • 3.48%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.06%
 • 3 mesos
 • 1.23%
 • 6 mesos
 • 2.82%
 • 1 any
 • -16.02%
 • TAE 3 anys
 • -7.35%
 • TAE 5 anys
 • -4.63%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: - any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6860€
9180€
9990€
10570€
-31.4%
-8.2%
-0.1%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6953€
8527€
9861€
11037€
-5.1%
-2.3%
-0.2%
1.4%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6850€
9180€
9990€
10570€
-31.5%
-8.2%
-0.1%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6953€
8527€
9833€
11037€
-5.1%
-2.3%
-0.2%
1.4%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6850€
9180€
9990€
10570€
-31.5%
-8.2%
-0.1%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6953€
8527€
9799€
11037€
-5.1%
-2.3%
-0.3%
1.4%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6850€
9180€
9990€
10570€
-31.5%
-8.2%
-0.1%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6953€
8527€
9737€
11037€
-5.1%
-2.3%
-0.4%
1.4%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6840€
9180€
9990€
10570€
-31.6%
-8.2%
-0.1%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6953€
8527€
9710€
11037€
-5.1%
-2.3%
-0.4%
1.4%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6840€
9180€
9990€
10570€
-31.6%
-8.2%
-0.1%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6953€
8527€
9703€
11037€
-5.1%
-2.3%
-0.4%
1.4%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6840€
9180€
9990€
10570€
-31.6%
-8.2%
-0.1%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6953€
8527€
9689€
11037€
-5.1%
-2.3%
-0.5%
1.4%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
4170€
8180€
9980€
10570€
-58.3%
-18.2%
-0.2%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5972€
7061€
9682€
10537€
-7.1%
-4.9%
-0.5%
0.8%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
650€
8180€
9980€
10570€
-93.5%
-18.2%
-0.2%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5790€
7139€
9669€
10537€
-7.5%
-4.7%
-0.5%
0.8%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
650€
8180€
9980€
10570€
-93.5%
-18.2%
-0.2%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
5742€
7139€
9642€
10391€
-7.6%
-4.7%
-0.5%
0.6%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
650€
8180€
9980€
10570€
-93.5%
-18.2%
-0.2%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
620€
7139€
9608€
10391€
-32.8%
-4.7%
-0.6%
0.6%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
650€
8180€
9980€
10570€
-93.5%
-18.2%
-0.2%
5.7%
7 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
620€
7139€
9601€
10391€
-32.8%
-4.7%
-0.6%
0.6%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 20/04/2023 - 16/04/2024
-16,088 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca