Fons d'inversió

Descripció

El fons té com a objectiu inversions sostenibles (article 9 del Reglament (UE) 2019/2088) i la seva cartera s'invertirà seguint criteris d'impacte.L'exposició a renda variable oscil·larà entre el 50% i el 100%, de qualsevol capitalització borsària o sectorial.S'inverteix en empreses l'activitat de les quals està destinada a mitigar els principals problemes socials i mediambientals identificats en els ODS de les Nacions Unides.La inversió en renda fixa podrà ser pública o privada, sent majoritària i sense límit definit en bons verds, socials, sostenibles i vinculats a la sostenibilitat categoritzats per la International Capital Markets Association (ICMA) i/o estàndards desenvolupats per la UE. Pot consultar la política d'inversió completa al prospecte informatiu i al document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles amb la resta de la informació legal a través del lloc web www.caixabank.es, als registres de la CNMV i a www.cnmv.es.

ODS

Distribució per Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) Renda Fixa i Renda Variable

Aquest Fons té com a objectiu invertir en inversions sostenibles (art. 9 Reglament (UE) 2019/2088). Aquestes inversions estan relacionades amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, coneguts com a “ODS”. Es tracta d'objectius que busquen posar fi a la pobresa a través de millores en la salut, l'educació, el creixement econòmic i la reducció de les desigualtats a més d'abordar el canvi climàtic, preservar els oceans i els boscos del planeta, com ara es detalla a la pàgina web de les Nacions Unides: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals.

Per a la selecció de les inversions s'aplicaran, a més a més de criteris financers, criteris mediambientals, socials i de bon govern.

Cartera Total
Cartera de Renda Variable
Cartera de Renda Fixa

Fons

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 4.77%
 • 2022
 • -19.75%
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.65%
 • 3 mesos
 • 5.76%
 • 6 mesos
 • 8.13%
 • 1 any
 • 8.95%
 • TAE 3 anys
 • -4.83%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10550€
13080€
-75.8%
-19.7%
5.5%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2689€
7661€
13433€
15092€
-23.1%
-5.2%
6.1%
8.6%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10550€
13080€
-75.8%
-19.7%
5.5%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2700€
7832€
13382€
15092€
-23%
-4.8%
6%
8.6%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10530€
13080€
-75.8%
-19.7%
5.3%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2689€
7969€
13300€
15092€
-23.1%
-4.4%
5.9%
8.6%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10520€
13080€
-75.8%
-19.7%
5.2%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2689€
7779€
13101€
15092€
-23.1%
-4.9%
5.6%
8.6%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10510€
13080€
-75.8%
-19.7%
5.1%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2700€
7560€
13082€
15092€
-23%
-5.4%
5.5%
8.6%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10460€
13080€
-75.8%
-19.7%
4.6%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2689€
7219€
12897€
15092€
-23.1%
-6.3%
5.2%
8.6%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10440€
13080€
-75.8%
-19.7%
4.4%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2689€
7628€
12781€
15092€
-23.1%
-5.3%
5%
8.6%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10440€
13080€
-75.8%
-19.7%
4.4%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2689€
7960€
12678€
15092€
-23.1%
-4.5%
4.9%
8.6%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10420€
13080€
-75.8%
-19.7%
4.2%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2689€
7981€
12432€
15092€
-23.1%
-4.4%
4.5%
8.6%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10420€
13080€
-75.8%
-19.7%
4.2%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2700€
8149€
12337€
15092€
-23%
-4%
4.3%
8.6%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10420€
13080€
-75.8%
-19.7%
4.2%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2700€
8299€
12290€
15092€
-23%
-3.7%
4.2%
8.6%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10420€
13080€
-75.8%
-19.7%
4.2%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2700€
8099€
12149€
15092€
-23%
-4.1%
4%
8.6%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2420€
8030€
10420€
13080€
-75.8%
-19.7%
4.2%
30.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
2700€
8141€
12021€
15092€
-23%
-4%
3.8%
8.6%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 22/07/2023 - 17/07/2024
7,593 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0164948020

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Premium

Inversió mínima

300000 EUR

Inversió a mantenir

300000 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Internacional

Núm. registre CNMV

2342

Patrimoni

155,24

Partícips

10.498

Valor liquidatiu a

5,17 EUR