Fons d'inversió

Descripció

Fons amb objectiu de rendibilitat no garantit.El fons ofereix en el venciment el 100% de la inversió el 20/12/2016 després de fer 7 reemborsaments obligatoris d'import variable vinculat a l'EURIBOR a 3 mesos (3M), en els dies 30/04 des del 2018 fins al 2024, o l'endemà si no és hàbil, sobre la inversió el 20/12/2016, tret que hi hagi reemborsaments en la data o amb import diferent dels obligatoris (TAE objectiu NO GARANTIDA mínima a venciment 0% i màxima de 1,49%).Cada reemborsament anual es calcularà segons l'EURIBOR 3M de les dates d'observació i multiplicat per 0,25. Si en aquestes dates l'EURIBOR 3M és inferior a 0,75%, es suma +0,25% a l’index, considerant un mínim de 0% si el resultat es negatiu; si és superior o igual a 0,75%, es substitueix per l'1,50%.Les dates d'observació de l'EURIBOR 3M són dos dies hàbils previs a cada data d'observació, 23 d'abril, 23 de juliol, 23 d'octubre i 23 de gener, tret del primer període, que serà més llarg i es fixarà com a primera observació dos dies hàbils previs al 23 de desembre del 2016.L'horitzó temporal recomanat és 30/04/2024.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.esEL FONS NO TE GARANTIA DE TERCERS, NI EL CAPITAL INVERTIT NI LA RENDIBILITAT NO SON GARANTITS. COM QUE TAMPOC NO S'ASSEGURA LA RENDIBILITAT NI LA INVERSIO INICIAL, L'INVERSOR PODRIA SOFRIR PERDUES.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.36%
 • 2022
 • -2.81%
 • 2021
 • -0.80%
 • 2020
 • 0.65%
 • 2019
 • 1.49%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.32%
 • 3 mesos
 • 0.86%
 • 6 mesos
 • 1.83%
 • 1 any
 • 2.82%
 • TAE 3 anys
 • 0.03%
 • TAE 5 anys
 • 0.10%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 14/04/2023 - 11/04/2024
2,958 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0137508000

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

5000 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

IIC con objetivo concreto de rentabilidad no garantizado

Núm. registre CNMV

5069

Patrimoni

275,62

Partícips

12.437

Valor liquidatiu a

6,10 EUR