Fons d'inversió

Descripció

El Fons persegueix assolir el 22/01/2026 la màxima revaloració invertint en renda fixa pública o privada (aquesta última en un mínim del 50% de la cartera), en euros i cotitzada en mercats de països de l'OCDE. Almenys el 90% de la cartera tindrà venciment al llarg de l'any anterior o posterior al 22/01/26.Les emissions tindran com a mínim qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) majoritàriament, i es podrà invertir fins a un 10% en qualitat inferior a la mitjana (inferior a BBB-). La rebaixa sobrevinguda d'actius en cartera no obligarà la seva venda, podent arribar a tenir el 100% amb qualitat creditícia inferior. Es preveu mantenir la cartera inicial fins al venciment, tot i que pot haver-hi canvis en les emissions per criteris de gestió.La gestió pren com a referència l'índex ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate Index (ER03), únicament a efectes informatius o comparatius. Aquesta referència, amb el pas del temps, s'anirà ajustant al temps restant que falti fins al gener del 2026.L'horitzó temporal recomanat és fins al 22-01-2026.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2022
 • -3.05%
 • 2021
 • -0.38%
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -
 • 2018
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.31%
 • 3 mesos
 • 1.98%
 • 6 mesos
 • 2.57%
 • 1 any
 • 2.46%
 • TAE 3 anys
 • 0.22%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 6 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2022-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6900€
8250€
9410€
10140€
-31%
-17.5%
-5.9%
1.4%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7459€
8290€
9949€
10911€
-9.3%
-6.1%
-0.2%
3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 12/12/2022 - 06/12/2023
2,790 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0171964028

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Platinum

Inversió mínima

1000000 EUR

Inversió a mantenir

1000000 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5449

Patrimoni

21,49

Partícips

117

Valor liquidatiu a

6,41 EUR