Fons d'inversió

Descripció

El Fons persegueix assolir el 22/01/2026 la màxima revaloració invertint en renda fixa pública o privada (aquesta última en un mínim del 50% de la cartera), en euros i cotitzada en mercats de països de l'OCDE. Almenys el 90% de la cartera tindrà venciment al llarg de l'any anterior o posterior al 22/01/26.Les emissions tindran com a mínim qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) majoritàriament, i es podrà invertir fins a un 10% en qualitat inferior a la mitjana (inferior a BBB-). La rebaixa sobrevinguda d'actius en cartera no obligarà la seva venda, podent arribar a tenir el 100% amb qualitat creditícia inferior. Es preveu mantenir la cartera inicial fins al venciment, tot i que pot haver-hi canvis en les emissions per criteris de gestió.La gestió pren com a referència l'índex ICE BofA 5-7 Year Euro Corporate Index (ER03), únicament a efectes informatius o comparatius. Aquesta referència, amb el pas del temps, s'anirà ajustant al temps restant que falti fins al gener del 2026.L'horitzó temporal recomanat és fins al 22-01-2026.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 4.85%
 • 2022
 • -9.09%
 • 2021
 • -0.74%
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.28%
 • 3 mesos
 • 0.49%
 • 6 mesos
 • 2.96%
 • 1 any
 • 4.16%
 • TAE 3 anys
 • -1.62%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 18/04/2023 - 14/04/2024
4,043 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0171964010

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Extra

Inversió mínima

150000 EUR

Inversió a mantenir

150000 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5449

Patrimoni

18,02

Partícips

101

Valor liquidatiu a

6,05 EUR