Fons d'inversió

Descripció

Inverteix en actius de renda fixa d'emissors públics de l'àmbit de l'euro.La durada objectiu de la cartera podrà oscil·lar entre 3 anys i 10 anys. Pel que fa a la qualificació creditícia dels actius de la cartera, com a màxim n'hi haurà 40% amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-) i la resta serà de qualitat mínima mitjana.La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex ICE BofA 3-5 year Euro Government Index (EG02 Index) en 10% de l'índex ICE BofA 5-7 year Euro Government Index (EG03 Index) en 42%, ICE BofA 7-10 year Euro Government Index (EG04 Index) en 43%  i del ECB ESTR Compound index (ESTCINDX Index) en 5%.L'horitzó temporal recomanat és de 5 anys.Per a més informació podeu accedir al fullet complet, al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI), ia la resta d'informació legal del producte a la pàgina web www.Caixabankassetmanagement.com, https://www.CaixaBank.es/infolegalfondos , i als registres oficials de la CNMV, www.cnmv.es.AQUEST FONS POT INVERTIR UN TANT PER CENT DE 40% EN EMISSIONS DE BAIXA QUALITAT CREDITÍCIA I, PER TANT, TÉ UN RISC DE CRÈDIT MOLT ALT.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 5.65%
 • 2022
 • -10.88%
 • 2021
 • -1.83%
 • 2020
 • 1.61%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.32%
 • 3 mesos
 • -0.24%
 • 6 mesos
 • 3.86%
 • 1 any
 • 3.81%
 • TAE 3 anys
 • -2.57%
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8340€
8910€
10080€
10830€
-16.6%
-10.9%
0.8%
8.3%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8259€
8719€
10299€
11242€
-4.7%
-3.4%
0.7%
3%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8140€
8910€
10070€
10830€
-18.6%
-10.9%
0.7%
8.3%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8111€
8879€
10299€
11242€
-5.1%
-2.9%
0.7%
3%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10060€
10830€
-19.3%
-10.9%
0.6%
8.3%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8009€
8889€
10271€
11242€
-5.4%
-2.9%
0.7%
3%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10060€
10830€
-19.3%
-10.9%
0.6%
8.3%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8009€
8919€
10271€
11242€
-5.4%
-2.8%
0.7%
3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10050€
10830€
-19.3%
-10.9%
0.5%
8.3%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8009€
8849€
10258€
11242€
-5.4%
-3%
0.6%
3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10050€
10830€
-19.3%
-10.9%
0.5%
8.3%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8009€
8879€
10222€
11242€
-5.4%
-2.9%
0.6%
3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10050€
10830€
-19.3%
-10.9%
0.5%
8.3%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8009€
8919€
10210€
11242€
-5.4%
-2.8%
0.5%
3%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10040€
10800€
-19.3%
-10.9%
0.4%
8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8009€
8798€
10210€
11151€
-5.4%
-3.2%
0.5%
2.8%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10040€
10770€
-19.3%
-10.9%
0.4%
7.7%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8009€
8820€
10210€
11068€
-5.4%
-3.1%
0.5%
2.6%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10040€
10770€
-19.3%
-10.9%
0.4%
7.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7791€
9021€
10278€
10992€
-4.9%
-2%
0.6%
1.9%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10040€
10770€
-19.3%
-10.9%
0.4%
7.7%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7791€
9081€
10253€
10992€
-4.9%
-1.9%
0.5%
1.9%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10040€
10660€
-19.3%
-10.9%
0.4%
6.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7791€
9081€
10242€
10879€
-4.9%
-1.9%
0.5%
1.7%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8070€
8910€
10040€
10660€
-19.3%
-10.9%
0.4%
6.6%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7791€
9081€
10212€
10821€
-4.9%
-1.9%
0.4%
1.6%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 18/04/2023 - 14/04/2024
3,902 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0111223006

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5379

Patrimoni

8.406,09

Partícips

357.343

Valor liquidatiu a

5,56 EUR