Fons d'inversió

Descripció

L'objectiu del fons és invertir en cada moment en els diferents mercats en els tants per cent més adequats i optimitzar la rendibilitat de la cartera per a cada nivell de risc assumit.Pot invertir en tots els mercats mundials, sense restriccions quant als mercats emergents ni a la liquiditat dels mercats. La inversió en renda fixa pot ser pública o privada i no s'exigeix un ràting mínim. La durada mitjana de la cartera i l'exposició als diversos actius s'adapten a les expectatives del comitè d'inversions. Els títols de renda variable no tenen limitació de capitalització borsària.No s'estableixen tants per cent màxims d'exposició a renda fixa, a renda variable ni a divises que no siguin l'euro.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 9.66%
 • 2022
 • -14.35%
 • 2021
 • 10.61%
 • 2020
 • -1.24%
 • 2019
 • 9.81%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.98%
 • 3 mesos
 • 4.02%
 • 6 mesos
 • 9.69%
 • 1 any
 • 14.33%
 • TAE 3 anys
 • 2.38%
 • TAE 5 anys
 • 3.15%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 23/06/2023 - 20/06/2024
15,182 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

LU0944770774

Domicili

Luxemburgo

Divisa

EUR

Classe

A

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Patrimoni

151,76

Partícips

843

Valor liquidatiu a

13,65 EUR