Fons d'inversió

Descripció

El fons invertirà almenys el 75% de l'exposició total en valors de renda variable emesa i negociada a les borses dels EUA.La selecció dels valors es durà a terme per anàlisi fonamental, invertint en grans empreses, sense descartar les mitjanes i petites empreses, independentment del sector econòmic a què pertanyin, triant aquelles les perspectives de les quals siguin millors pel que fa a criteris de rendibilitat.La part que en cada moment no estigui exposada en renda variable es podrà invertir en qualsevol tipus d'actiu de renda fixa i mercats monetaris (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que siguin líquids), sense que hi hagi una identificació preestablerta dels percentatges de distribució per actius, divises, o països. Tampoc no hi ha predeterminació respecte d'emissors (públic o privat), sector, ràting ni sobre la durada dels actius de renda fixa que en cada moment formin la cartera.Es podrà invertir fins a un 10% del patrimoni en IIC.El fons podrà mantenir més del 30% de l'exposició total en risc de divisa. L'horitzó temporal recomanat és de 3-4 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • -
 • 2022
 • 31.16%
 • 2021
 • 10%
 • 2020
 • 31.35%
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 3.11%
 • 3 mesos
 • 8.95%
 • 6 mesos
 • -
 • 1 any
 • -
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2022-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
990€
8520€
11010€
14390€
-90.1%
-14.8%
10.1%
43.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1930€
8520€
13721€
18951€
-42.2%
-5.2%
11.1%
23.8%
2023-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
950€
8520€
11000€
14390€
-90.5%
-14.8%
10%
43.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1900€
9090€
13610€
18951€
-42.5%
-3.1%
10.8%
23.8%
2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8520€
11000€
14390€
-90.6%
-14.8%
10%
43.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
8889€
13610€
18951€
-43%
-3.9%
10.8%
23.8%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8520€
10970€
14390€
-90.6%
-14.8%
9.7%
43.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1860€
9000€
13610€
18951€
-42.9%
-3.5%
10.8%
23.8%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8520€
10970€
14390€
-90.6%
-14.8%
9.7%
43.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
9040€
13610€
18951€
-43%
-3.3%
10.8%
23.8%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8520€
10970€
14390€
-90.6%
-14.8%
9.7%
43.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
9409€
13610€
18951€
-43%
-2%
10.8%
23.8%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8520€
10970€
14390€
-90.6%
-14.8%
9.7%
43.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1860€
9771€
13610€
18951€
-42.9%
-0.8%
10.8%
23.8%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8520€
10960€
14390€
-90.6%
-14.8%
9.6%
43.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
10000€
13610€
18951€
-43%
0%
10.8%
23.8%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8520€
10930€
14390€
-90.6%
-14.8%
9.3%
43.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1850€
9970€
13610€
18951€
-43%
-0.1%
10.8%
23.8%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
940€
8520€
10930€
14390€
-90.6%
-14.8%
9.3%
43.9%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1860€
9741€
13610€
18951€
-42.9%
-0.9%
10.8%
23.8%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1150€
8590€
10780€
14310€
-88.5%
-14.1%
7.8%
43.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1310€
9169€
15478€
18302€
-33.4%
-1.7%
9.1%
12.9%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1150€
8590€
10750€
14310€
-88.5%
-14.1%
7.5%
43.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1310€
9811€
15478€
18302€
-33.4%
-0.4%
9.1%
12.9%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1140€
8590€
10750€
14310€
-88.6%
-14.1%
7.5%
43.1%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
1310€
10110€
15478€
18302€
-33.4%
0.2%
9.1%
12.9%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 02/03/2023 - 27/02/2024
23,845 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0161937000

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Variable Internacional

Núm. registre CNMV

1139

Patrimoni

68,21

Partícips

3.250

Valor liquidatiu a

211,13 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció

Cambios relevantes