Fons d'inversió

Descripció

El 70% de l'exposició total s'invertirà en deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. El 70% del patrimoni s'invertirà en deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se, a aquests efectes, els bons emesos pels FTPimes que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels FTVPO que comptin amb aval de l'ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el deute emès directament per l'ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors quan es converteixin en bons, fins al límit del 30% del patrimoni.La durada mitjana de la cartera serà superior a 12 mesos, amb un màxim de 10 anys.Es podrà invertir un màxim del 30% de l'exposició total en altres valors de renda fixa diferents del deute de l'Estat negociats en un mercat regulat i que comptin amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació creditícia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari (inclosos els no cotitzats que siguin líquids) que compleixin aquest requisit, tots ells en euros.L'horitzó temporal recomanat és de 18 mesos.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 4.54%
 • 2022
 • -9.81%
 • 2021
 • -1.48%
 • 2020
 • 0.96%
 • 2019
 • -0.82%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.42%
 • 3 mesos
 • 0.17%
 • 6 mesos
 • 3.53%
 • 1 any
 • 3.52%
 • TAE 3 anys
 • -2.05%
 • TAE 5 anys
 • -1.47%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 2 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8240€
9020€
10070€
10870€
-17.6%
-9.8%
0.7%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10219€
10939€
-6.7%
-6.1%
1.1%
4.6%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8250€
9020€
10070€
10870€
-17.5%
-9.8%
0.7%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10181€
10939€
-6.7%
-6.1%
0.9%
4.6%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8240€
9020€
10070€
10870€
-17.6%
-9.8%
0.7%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10171€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.9%
4.6%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8240€
9020€
10070€
10870€
-17.6%
-9.8%
0.7%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10161€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.8%
4.6%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8250€
9020€
10040€
10870€
-17.5%
-9.8%
0.4%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10151€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.8%
4.6%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8240€
9020€
10040€
10870€
-17.6%
-9.8%
0.4%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10140€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.7%
4.6%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8240€
9020€
10040€
10870€
-17.6%
-9.8%
0.4%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10130€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.7%
4.6%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8250€
9020€
10030€
10870€
-17.5%
-9.8%
0.3%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10130€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.7%
4.6%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8240€
9020€
10020€
10870€
-17.6%
-9.8%
0.2%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10110€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.6%
4.6%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8240€
9020€
10020€
10870€
-17.6%
-9.8%
0.2%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10110€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.6%
4.6%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8240€
9020€
10020€
10870€
-17.6%
-9.8%
0.2%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10100€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.5%
4.6%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8240€
9020€
10020€
10870€
-17.6%
-9.8%
0.2%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10100€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.5%
4.6%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8240€
9020€
10020€
10870€
-17.6%
-9.8%
0.2%
8.7%
2 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8710€
8810€
10040€
10931€
-6.7%
-6.1%
0.2%
4.6%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 18/04/2023 - 14/04/2024
3,528 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138873007

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

173

Patrimoni

20,27

Partícips

1.457

Valor liquidatiu a

92,87 EUR

Documentació

Informació legal obligatòria en la primera subscripció

Cambios relevantes