Fons d'inversió

Descripció

El fons podrà invertir entre el 0% i 100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora.El fons invertirà directament o indirectament per mitjà d'IIC, en actius de renda fixa o variable o altres actius aptes sense predeterminar tants per cent en tipus d'actiu, emissor (públic o privat), ràting d'emissió/emissor, durada, capitalització borsària, divisa, ni sector econòmic.L'exposició al risc de divisa pot arribar a 100%.Pot invertir en actius de països emergents fins a un màxim del 25% de l'exposició total.L'horitzó temporal recomanat és 3 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web https://www.caixabank.es/infolegalfondo, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.89%
 • 2022
 • -9.64%
 • 2021
 • 1.07%
 • 2020
 • 2.96%
 • 2019
 • 2.71%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.16%
 • 3 mesos
 • 0.56%
 • 6 mesos
 • 1.69%
 • 1 any
 • 2.67%
 • TAE 3 anys
 • -2.01%
 • TAE 5 anys
 • -0.44%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-02-28
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6860€
8950€
10000€
11120€
-31.4%
-10.5%
0%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9880€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.4%
2.3%
2023-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6860€
8950€
9980€
11120€
-31.4%
-10.5%
-0.2%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9880€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.4%
2.3%
2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6860€
8950€
9970€
11120€
-31.4%
-10.5%
-0.3%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9880€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.4%
2.3%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6850€
8950€
9960€
11120€
-31.5%
-10.5%
-0.4%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9880€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.4%
2.3%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6850€
8950€
9960€
11120€
-31.5%
-10.5%
-0.4%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9851€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.5%
2.3%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6850€
8950€
9960€
11120€
-31.5%
-10.5%
-0.4%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9839€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.5%
2.3%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6850€
8950€
9960€
11120€
-31.5%
-10.5%
-0.4%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9809€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.6%
2.3%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6850€
8950€
9960€
11120€
-31.5%
-10.5%
-0.4%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9809€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.6%
2.3%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6850€
8950€
9960€
11120€
-31.5%
-10.5%
-0.4%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9800€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.7%
2.3%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6840€
8950€
9960€
11120€
-31.6%
-10.5%
-0.4%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9800€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.7%
2.3%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6840€
8950€
9960€
11120€
-31.6%
-10.5%
-0.4%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7840€
8889€
9791€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.7%
2.3%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6840€
8950€
9960€
11120€
-31.6%
-10.5%
-0.4%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7840€
8889€
9780€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.7%
2.3%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6840€
8950€
9960€
11120€
-31.6%
-10.5%
-0.4%
11.2%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
7851€
8889€
9771€
10690€
-7.8%
-3.9%
-0.8%
2.3%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 18/04/2023 - 11/04/2024
2,685 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0115252035

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

-

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Global

Núm. registre CNMV

531

Patrimoni

6,61

Partícips

101

Valor liquidatiu a

10,99 EUR