Fons d'inversió

Descripció

El fons inverteix en renda fixa d'emissors públics i privats, negociada en mercats de l'OCDE o no, inclosos mercats emergents; es pot invertir en emissions high yield.No hi ha un tant per cent predeterminat, ni límits màxims en distribució d'actius per sector econòmic, per tipus d'emissor, per ràting. Un màxim del 30% s'invertirà en bons convertibles.La durada de la cartera s'ajusta d'acord amb la conjuntura i visió de mercat de l'equip de gestió i pot oscil·lar entre -3 i 15 anys.Es fa una gestió molt flexible quant a durada i risc de crèdit, i pot incloure fins a un 20% en renda variable.L'exposició a divises no euro pot arribar al 100%.L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 8.84%
 • 2022
 • -12.08%
 • 2021
 • -0.02%
 • 2020
 • 4.05%
 • 2019
 • 7.37%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • -0.18%
 • 3 mesos
 • -0.26%
 • 6 mesos
 • 1.60%
 • 1 any
 • 5.35%
 • TAE 3 anys
 • -2.00%
 • TAE 5 anys
 • 0.21%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 5 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6430€
8440€
10080€
11380€
-35.7%
-15.6%
0.8%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6630€
8838€
10562€
11331€
-7.9%
-2.4%
1.1%
2.5%
2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6430€
8440€
10080€
11380€
-35.7%
-15.6%
0.8%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6630€
8779€
10541€
11331€
-7.9%
-2.6%
1.1%
2.5%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6430€
8440€
10080€
11380€
-35.7%
-15.6%
0.8%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6641€
8870€
10531€
11331€
-7.9%
-2.4%
1%
2.5%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6430€
8440€
10070€
11380€
-35.7%
-15.6%
0.7%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6630€
8979€
10489€
11331€
-7.9%
-2.1%
1%
2.5%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6440€
8440€
10070€
11380€
-35.6%
-15.6%
0.7%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6630€
8961€
10458€
11331€
-7.9%
-2.2%
0.9%
2.5%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6440€
8440€
10070€
11380€
-35.6%
-15.6%
0.7%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6641€
8838€
10437€
11331€
-7.9%
-2.4%
0.9%
2.5%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6440€
8440€
10070€
11380€
-35.6%
-15.6%
0.7%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6630€
8802€
10422€
11331€
-7.9%
-2.5%
0.8%
2.5%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6440€
8440€
10070€
11380€
-35.6%
-15.6%
0.7%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6641€
9012€
10412€
11331€
-7.9%
-2.1%
0.8%
2.5%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6440€
8440€
10070€
11380€
-35.6%
-15.6%
0.7%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6641€
9012€
10437€
11331€
-7.9%
-2.1%
0.9%
2.5%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6440€
8440€
10070€
11380€
-35.6%
-15.6%
0.7%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6641€
9012€
10458€
11331€
-7.9%
-2.1%
0.9%
2.5%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6450€
8440€
10070€
11380€
-35.5%
-15.6%
0.7%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6641€
9012€
10458€
11331€
-7.9%
-2.1%
0.9%
2.5%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6450€
8440€
10070€
11380€
-35.5%
-15.6%
0.7%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6641€
9012€
10458€
11331€
-7.9%
-2.1%
0.9%
2.5%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6450€
8440€
10070€
11380€
-35.5%
-15.6%
0.7%
13.8%
5 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
6641€
9012€
10458€
11331€
-7.9%
-2.1%
0.9%
2.5%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 15/06/2023 - 11/06/2024
5,396 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0137656015

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Platinum

Inversió mínima

1000000 EUR

Inversió a mantenir

1000000 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Mixta Internacional

Núm. registre CNMV

4835

Patrimoni

12,56

Partícips

202

Valor liquidatiu a

6,00 EUR