Fons d'inversió

Descripció

El Fons persegueix assolir el 30/04/2025 la màxima revaloració invertint en deute pública espanyola i/o italiana. Almenys el 90% de la cartera tindrà venciment al llarg de l'any anterior o posterior al 30/04/2025.Les emissions tindran com a mínim qualitat creditícia mitjana (mínim BBB-) o, si fos inferior, la menor que tingui el tresor espanyol o italià en aquell moment. La cartera es comprarà al comptat i es preveu mantenir els actius fins al venciment de l'estratègia, si bé poden haver-hi canvis en les emissions per criteris de gestió. La durada mitjana estimada de la cartera inicial serà inferior a 2,65 anys i anirà disminuint en acostar-se a l'horitzó temporal.La cartera es comprarà en finalitzar el període de comercialització i sempre que els preus siguin adequats. En cas contrari, s'informarà els partícips de les noves característiques mitjançant el corresponent dret de separació, podent obtenir un rendiment negatiu des de la subscripció.La gestió pren com a referència l'índex ICE BofA Spanish Government 1-3 (G1E0) en 50%, l´índex ICE BofA Italian Government 1-3 (G1I0) en 49% i l´índex ESTR Compouded Index (ESTCINDX) en un 1%, únicament a efectes informatius o comparatius.L'horitzó temporal recomanat és fins al 30/04/2025.Per a més informació podeu accedir al fullet complet, al document de Dades Fonamentals per a l'Inversor (DFI), ia la resta d'informació legal del producte a la pàgina web www.Caixabankassetmanagement.com, https://www.CaixaBank.es/infolegalfondos , i als registres oficials de la CNMV, www.cnmv.es.LES INVERSIONS EN RENDA FIXA REALITZADES PEL FONS TINDRIEN PÈRDUES SI ELS TIPUS D'INTERÈS PUJEN, PEL QUE ELS REEMBORSAMENTS REALITZATS ABANS DEL VENCIMENT DEL SEU HORITZÓ TEMPORAL PODEN SUPOSAR MINUSVALIES.Comissió reemborsament 0% els dies 18 del tots els mesos a partir de gener 2023, excepte  mesos d´agost , amb un preavís de dos dies hàbils.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 2.92%
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.30%
 • 3 mesos
 • 0.78%
 • 6 mesos
 • 1.07%
 • 1 any
 • 3.11%
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 25/06/2023 - 20/06/2024
3,120 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0113233003

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Cartera

Inversió mínima

0 EUR

Inversió a mantenir

0 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5664

Patrimoni

1.823,68

Partícips

45.674

Valor liquidatiu a

6,13 EUR