CaixaBank Wealth SICAV

Societat d'inversió de capital variable constituïda a Luxemburg segons les disposicions de la Directiva UCITS. Disposa d'una estructura de SICAV paraigua que permet constituir diversos subfons amb diferents polítiques d'inversió. La gestiona per delegació l'equip dedicat a la gestió de fons internacionals i gestió discrecional Investments Solutions.

Riscos principals

Com amb qualsevol altra inversió, ha de ser conscient dels riscos que assumeix invertint en un fons d'inversió. Entre d'altres, corre riscos de crèdit, risc de liquiditat i risc d'instruments financers derivats.

Nom ISIN Risc Categoria CNMV Data VL
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE A LU2146193854 4 Global 28/06/2022
CAIXABANK WEALTH CALEDONIAN FUND CLASE E LU2146194076 4 Global 28/06/2022
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE A LU1854482079 4 Global 28/06/2022
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE E LU1854482236 4 Global
CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE FUND CLASE I LU1854482319 4 Global 28/06/2022
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE A LU1428814468 4 Global 29/06/2022
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE E LU2091566013 4 - 29/06/2022
CAIXABANK WEALTH INVESTO FUND CLASE I LU1428817727 4 Global 29/06/2022
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE A LU2215889911 4 Global 10/09/2020
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE E LU2215890091 4 Global 28/06/2022
CAIXABANK WEALTH LEGERE FUND CLASE I LU2215912671 4 Global 10/09/2020
CAIXABANK WEALTH LEGERE PICTET CLASE A ES0000091181 - - 25/12/2021
CAIXABANK WEALTH LEGERE PICTET CLASE E ES0000091183 - - 25/12/2021
CAIXABANK WEALTH LEGERE PICTET CLASE I ES0000091184 - - 25/12/2021
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE A LU2201937484 3 Global 10/09/2020
CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS FUND CLASE E LU2201937641 3 Global 28/06/2022
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE A LU1263959907 3 Global 28/06/2022
CAIXABANK WEALTH SALUTARIS FUND CLASE E LU1542884819 3 Global 28/06/2022