CaixaBank Global SICAV

Societat d'inversió de capital variable constituïda a Luxemburg segons les disposicions de la Directiva UCITS. Disposa d'una estructura de SICAV paraigua que ofereix cinc subfons amb diverses polítiques d'inversió. Cada compartiment, segons la seva categoria, és gestionat per l'equip especialitzat en renda fixa, renda variable o mixtos amb el suport de tots els recursos de la gestora.

Riscos principals

Com amb qualsevol altra inversió, ha de ser conscient dels riscos que assumeix invertint en un fons d'inversió. Entre d'altres, corre riscos de crèdit, risc de liquiditat i risc d'instruments financers derivats.

Nombre ISIN Riesgo Categoría CNMV Fecha VLP
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A LU0944770774 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A LU0944770774 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A LU0944770774 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C LU0944770857 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C LU0944770857 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C LU0944770857 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E LU0944771400 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E LU0944771400 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E LU0944771400 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I LU1152098171 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I LU1152098171 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I LU1152098171 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M LU1785806040 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M LU1785806040 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M LU1785806040 5 Global 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE A LU1529505197 2 Renda Fixa Internacional 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE A LU1529505197 2 Renda Fixa Internacional 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE A LU1529505197 2 Renda Fixa Internacional 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE B LU1260540684 2 Renda Fixa Internacional 18/01/2021
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE B LU1260540684 2 Renda Fixa Internacional 18/01/2021