CaixaBank Global SICAV

Societat d'inversió de capital variable constituïda a Luxemburg segons les disposicions de la Directiva UCITS. Disposa d'una estructura de SICAV paraigua que ofereix diversos subfons amb diferents polítiques d'inversió. Cada compartiment, segons la seva categoria, és gestionat per l'equip especialitzat en renda fixa, renda variable o mixtos amb el suport de tots els recursos de la gestora.

Riscos principals

Com amb qualsevol altra inversió, ha de ser conscient dels riscos que assumeix invertint en un fons d'inversió. Entre d'altres, corre riscos de crèdit, risc de liquiditat i risc d'instruments financers derivats.

Nombre ISIN Riesgo Categoría CNMV Fecha VLP
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE A LU0944770774 5 Global 25/05/2023
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE C LU0944770857 5 Global 25/05/2023
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE E LU0944771400 5 Global 25/05/2023
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE I LU1152098171 5 Global 25/05/2023
CAIXABANK GLOBAL ALBUS FUND CLASE M LU1785806040 5 Global 25/05/2023
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE A LU1529505197 2 Renda Fixa Internacional 08/05/2023
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE B LU1260540684 2 Renda Fixa Internacional 08/05/2023
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE C LU1260540841 2 Renda Fixa Internacional 08/05/2023
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE D LU1740261570 2 Renda Fixa Internacional
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE E LU1260541062 2 Renda Fixa Internacional 08/05/2023
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE G LU1740261737 2 Renda Fixa Internacional 12/08/2020
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE I LU1260541229 2 Renda Fixa Internacional 08/05/2023
CAIXABANK GLOBAL EURO SHORT DURATION FUND CLASE M LU1785812873 2 Renda Fixa Internacional
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE A LU0975643882 3 Renda Fixa Mixta Euro 25/05/2023
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE B LU1259382486 3 Renda Fixa Mixta Euro 25/05/2023
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE C LU0975649061 3 Renda Fixa Mixta Euro 25/05/2023
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE E LU0975648683 3 Renda Fixa Mixta Euro 25/05/2023
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE I LU1152098254 3 Renda Fixa Mixta Euro 11/02/2020
CAIXABANK GLOBAL ITER FUND CLASE M LU1785808848 3 Renda Fixa Mixta Euro