Gestió Discrecional

Gestión Discrecional

La confiança d'un client és la millor inversió

A través del servei de Gestió Discrecional el client diposita la seva inversió i confiança en CaixaBank, qui al seu torn ha delegat la gestió en nosaltres. El servei es presta a partir d'un contracte de gestió discrecional de carteres, sotmès a l'avaluació d'idoneïtat.

En aquest tipus de gestió posem a la seva disposició un equip especialitzat, amb un ampli coneixement de tota mena d'inversions. Així ens adaptem al perfil de risc de cada inversor i elaborem una cartera a mida i molt flexible, perquè podem recórrer a una gran diversitat d'instruments i adaptar-nos a totes les situacions del mercat. A més, mantenim una comunicació constant, per estar al dia dels objectius del client.

A fi de vetllar pels interessos dels nostres clients, a CaixaBank Asset Management SGIIC, SAU, disposem d'una política de millor execució que regeix la seva actuació així com d'una política de conflictes d'interès.

També pot consultar l'informe sobre identitat dels intermediaris i sobre la qualitat de les execucions fetes en gestió discrecional de carteres.

Solucions que et poden interessar