Categories Impulsa e Impacta

Categorías Impulsa e Impacta

Classificació segons el reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers

El Reglament 2019/2088 ("SFDR") introdueix obligacions d'informació aplicables a determinats productes financers, diferenciant entre els articles següents:

8

Promoció de característiques mediambientals i/o socials mitjançant (i) l'aplicació d'exclusions de sectors o companyies perjudicials per al medi ambient o la societat; (ii) el filtratge positiu per a aquells que generin una repercussió favorable per al medi ambient i la societat i hagin implantat pràctiques de bon govern, i (iii) un compromís amb la reducció de les emissions de carboni. Són els denominats productes de l'article 8.

9

Objectiu d'inversió sostenible que determina l'univers d'inversió, centrat en aquelles companyies o sectors que, de manera quantificable, permeten aconseguir l'objectiu de sostenibilitat.

impulsa-cat

L'article 8 del Reglament (EU) 2019/2088 sobre divulgació en matèria de sostenibilitat preveu els productes que promouen característiques ambientals i/o socials. A efectes de complir els requisits que la normativa en matèria de sostenibilitat imposa a aquests productes, CaixaBank ha dissenyat la categoria de productes i serveis “Impulsa”. Aquests productes i serveis seleccionen les inversions en funció d'una sèrie d'indicadors de sostenibilitat que determinen com promouen les companyies en què s'inverteix característiques ambientals i/o socials. Mitjançant el mesurament d'aquests indicadors, s'aconsegueix construir una cartera amb una qualificació adequada en aspectes ambientals, socials i de governança (ASG), alhora que s'aconsegueix impulsar les companyies compromeses amb la transició cap a un món més sostenible.

impacta-cat

L'article 9 del Reglament (EU) 2019/2088 sobre divulgació en matèria de sostenibilitat preveu els productes que tenen un objectiu d'inversió sostenible clarament identificat. A efectes de complir els requisits que la normativa en matèria de sostenibilitat imposa a aquests productes, CaixaBank ha dissenyat la categoria de productes i serveis “Impacta”. Aquests productes i serveis seleccionen inversions en companyies l'activitat de les quals està destinada a solucionar els principals problemes socials i mediambientals identificats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, com també a d’altres productes vinculats a la sostenibilitat. Aquesta categoria de productes i serveis és la que presenta un compromís més gran i unes fites més elevades en matèria de sostenibilitat.