Inversió Sostenible

Inversió Sostenible

A CaixaBank Asset Management apostem per generar confiança en la societat

Treballem per oferir el millor servei als nostres clients, i això ho traslladem també als productes que posem a la seva disposició. Creiem en la importància de la sostenibilitat com a eina per contribuir a un progrés econòmic més gran que sigui sostenible socialment i mediambientalment en un entorn cada vegada més complex.

A CaixaBank Asset Management hem considerat durant els últims anys criteris ambientals, socials i de governança en el procés d'anàlisi de les inversions, a més dels criteris financers i de risc tradicionals.

El nou marc normatiu en matèria de transparència de la informació relativa a la sostenibilitat, basat en el Reglament (UE) 2019/2088*, entre altres normes, ens porta a dotar de més transparència la informació sobre l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la presa de decisions d'inversió.

Per això, a CaixaBank Asset Management duem a terme nombroses accions per a la integració d'aquests factors de sostenibilitat en la gestió dels nostres productes, complint el marc corporatiu d'integració de riscos de sostenibilitat definit per al Grup CaixaBank, així com nombrosos acords i estàndards internacionals en la matèria que ens situen com una societat gestora referent en inversió sostenible.

Aquests són els nostres principis i polítiques pel que fa aquesta qüestió. Pot consultar com CaixaBank Asset Management té en compte els factors de sostenibilitat en la gestió dels productes que li ofereix als enllaços següents:

Logo

*Reglament (UE) 2019/2088 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de novembre del 2019, sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat en el sector dels serveis financers.