Solucions d'inversió ISR

A CaixaBank Asset Management busquem oferir solucions que aportin la màxima rendibilitat.

En el cas de la Inversió Socialment Responsable, l'inversor obté un benefici econòmic i la satisfacció personal de donar suport a iniciatives o empreses que volen fer un món millor.

La Inversió Socialment Responsable se sustenta en la nostra estructura habitual de comitès, amb la sola diferència que combinem criteris ASG i criteris financers convencionals.

Per a cada companyia i Fons d'Inversió analitzem i avaluem la capacitat d'impactar de manera positiva en diverses àrees: medi ambient, àmbit social i bon govern de les empreses (pilars o criteris ASG).

Per mitjà del nostre servei de gestió discrecional de carteres oferim al client solucions amb criteris ASG en el seu mandat (carteres ISR).

Microbank Fondo Ético, FI és un fons ISR constituït en 1999 i és un dels primers fons solidaris a Espanya. A més de realitzar una inversió ètica és un fons solidari, que cedeix part de la comissió de gestió a una sèrie d'ONG o entitats sense ànim de lucre. Premi al Millor Fons Solidari 2018, atorgat en Los premios Fondos de Inversión Expansión-Allfunds.