Solucions d'inversió ISR

A CaixaBank Asset Management busquem oferir solucions que aportin la màxima rendibilitat.

En el cas de la Inversió Socialment Responsable, l'inversor obté un benefici econòmic i la satisfacció personal de donar suport a iniciatives o empreses que volen fer un món millor.

La Inversió Socialment Responsable se sustenta en la nostra estructura habitual de comitès, amb la sola diferència que combinem criteris ASG i criteris financers convencionals.

Per a cada companyia i Fons d'Inversió analitzem i avaluem la capacitat d'impactar de manera positiva en diverses àrees: medi ambient, àmbit social i bon govern de les empreses (pilars o criteris ASG).

Per mitjà del nostre servei de gestió discrecional de carteres oferim al client solucions amb criteris ASG en el seu mandat (carteres ISR).