Procés d'inversió

La nostra actuació estratègica se sustenta en els valors del grup CaixaBank: "la creació de valor per al client, proximitat, transparència, flexibilitat, eficiència, responsabilitat i seguretat".

La inversió socialment responsable (ISR) cerca maximitzar la rendibilitat a llarg termini per als inversors beneficiant alhora la societat.

A CaixaBank Asset Management integrem criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) en el procés d'inversió de manera sistemàtica. En el procés de presa de decisions, s'integren criteris ASG i criteris financers convencionals.

Per desenvolupar les nostres solucions d'inversió disposem de professionals que coneixen les preocupacions i les tendències en medi ambient, salut, treball inclusiu…, per oferir una inversió que aporti rendibilitat a tots els nivells i complir els Principis per a la Inversió Responsable.

1

  •  Aplicació de criteris ASG en el procés de presa de decisions d'inversió.

 

 

 

2

  • Criteris d'exclusió aprovats en el Comitè d'ISR.
  • Anàlisi de controvèrsies.
  • Selecció de terceres gestores que compleixin criteris ASG.

 

 

 

3

  • Selecció de les millors companyies i fons amb criteris ASG.