Inversió socialment responsable

Inversión Socialmente  Responsable

La inversió que ens beneficia a tots

Quan el teu origen és en una institució com ara CaixaBank, és més fàcil entendre per què donem tanta importància a les bones pràctiques d'inversió. Creiem que la millor feina només ho pot ser si aporta valor tant al client com a la societat, amb claredat i transparència. Això és el que fem, sent consistents amb els nostres valors.

I el millor exemple d'aquesta manera de ser són les solucions d'inversió socialment responsable de CaixaBank Asset Management. Amb aquestes solucions el client vol obtenir una rendibilitat econòmica beneficiant alhora la societat i fomentant actituds de bon govern en les empreses en què s'inverteix, noves fonts d'energies sostenibles, criteris socials, etc.

Així oferim solucions d'inversió socialment responsable que donen valor al poder transformador de la societat. És en la nostra essència.

Això és la inversió Socialment Responsable i el que significa per a CaixaBank Asset Management.

Logo