Els nostres valors

Gestionem la confiança de milers de clients. I de tota la societat.

Fent bé la nostra feina, amb responsabilitat i transparència, assolim alguna cosa més que rendibilitat. Contribuïm a aportar valor a tot allò que és important de debò —els nostres clients— i desenvolupem solucions d'inversió adaptades al seu perfil i a la nostra societat, perquè som socialment responsables. Això no ho perdrem mai. En això serem consistents.

El compliment de les lleis, el respecte, la integritat, la transparència, l'excel·lència, la professionalitat, la confidencialitat i la responsabilitat social són els principis bàsics d'actuació de la nostra gestora. Es recullen en el nostre codi ètic i principis d'actuació de CaixaBank AM, que pot consultar aquí:

Som consistents

El nostre objectiu és ser consistents i fiables, i fer costat als nostres clients en tot el procés. Cada decisió que prenem cerca reforçar aquest vincle i crear solucions d'inversió com més va millors.

Tenim un mètode

A CaixaBank AM no parlem de productes d'inversió i sí de solucions. Busquem respondre a les necessitats de cada perfil d'inversor i, per assolir-ho, cal seguir un procés planificat de manera detallada i molt flexible, per anar reduint els riscos i aprofitar les oportunitats.

Sabem gestionar la inversió

Parlem de l'experiència dels més de 185 professionals i la visió dels més de 66 gestors dedicats en exclusiva a analitzar i interpretar tendències del mercat per identificar oportunitats d'inversió.