CaixaBank AM

La gestora líder del mercat.  I aportem solucions d'inversió.

Fundada el 1985. Pertanyem al 100% al Grup CaixaBank.

Som la primera gestora a Espanya per patrimoni i partícips, amb més de 50.000 milions d'euros en gestió i assessorament.

Amb el nostre coneixement del sector, la nostra història, metodologia i talent, desenvolupem solucions d'inversió adaptades al perfil de cada client.

Gestionem una àmplia oferta de fons, SICAV i carteres de gestió discrecional. Des del 2013 gestionem vehicles d'inversió domiciliats a Luxemburg i registrats per distribuir-los a Espanya.

El 2011 ens adherim al Pacte Mundial de les Nacions Unides.

El 2016 reafirmem aquest compromís signant els Principis per a la Inversió Responsable de les Nacions Unides (UNPRI, per les seves sigles en anglès).