Polítiques

Conseqüents amb els nostres principis

Accedeixi a les Polítiques que regeixen l'activitat de CaixaBank Asset Management Luxemburg:

* Per qualsevol denuncia que vulgui ser reportada a la Societat Gestora, si us plau utilitzi el mateix canal y dades de contacte que es descriuen a la secció 2. de la nostra Política de Reclamacions.