Comitè de Nomenaments i Remuneracions

El Comitè de Nombramiento i Remuneracions de CaixaBank Asset Management està integrat per les persones següents:

Consellers

Cristina Rembado Thomas (President)

Teresa María Cubas Méndez

Víctor Manuel Allende Fernández

Vicesecretari no membre

Ignacio Redondo Andreu

Secretari no membre

María del Camino Montero Sainz