Línies Estratègiques

CaixaBank Asset Management està desplegant el Pla Estratègic 2022-2024, “Continuar per tornar a començar – Connectar per seguir avançant”, que recull els principals objectius plantejats, com ara: “la necessitat de consolidar els projectes empresos durant els darrers anys, d'assentar els fonaments, sempre de manera consistent, de continuar construint i apostant per la qualitat, amb la nostra capacitat de seguir creixent, d'estar a prop dels nostres clients, posant-los al centre per crear i per creure en allò que fem i allò que volem...”

La nostra actuació es fonamenta en els valors corporatius de qualitat, confiança i compromís social, però evolucionem la nostra visió al 2024, buscant:

 • Ser rendible per al nostre accionista.
 • Oferir un model de servei eficient, adaptat a les necessitats i preferències dels clients.
 • Ser referent en sostenibilitat a escala nacional.
 • Convertir-nos en la gestora preferida per treballar.

Al següent vídeo Juan Bernal, director general de CaixaBank AM, resumeix quin serà el full de ruta en aquest nou Pla Estratègic

Línies estratègiques del Pla de CaixaBank AM 2022 – 2024

Equilibri

1. Ser rendibles per al nostre accionista, mantenint el lideratge a escala nacional.

 • Diversificant les fonts d'ingressos
 • Llançant solucions noves adaptades a les necessitats dels clients

Proximitat

2. Evolucionar a un model de servei eficient.

 • Proporcionant la millor experiència al client
 • Oferint una proposta de valor integral

Sostenibilitat

3. Gestora sostenible referent a escala nacional.

 • Ampliar la gamma de solucions sostenibles
 • Continuar amb el compromís adquirit amb el canvi climàtic

Habilitadors

4. Potenciar la capacitat organitzativa de CaixaBank AM

 • Millorant l'experiència de l'empleat
 • Integrant eines noves que incrementin l'eficiència dels processos