Fons d'inversió

Descripció

Inverteix en valors de renda fixa d'emissors públics de l'àmbit euro, negociats en mercats de països que pertanyin o no a l'OCDE, i poden ser mercats emergents amb un màxim del 25%.La durada objectiva de la cartera podrà oscil·lar entre 3 i 5 anys. Pel que fa a les emissions en què inverteixi, podran presentar exposició a risc de crèdit de qualitat creditícia inferior a la mitjana (inferior a BBB-).La gestió pren com a referència la rendibilitat de ICE BofA 3-5 year Euro Government Index (EG02) en 95% i del ESTR Compouded Index (ESTCINDX) en 5%L'horitzó temporal recomanat és de 4 anys.

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • -
 • 2022
 • -
 • 2021
 • -
 • 2020
 • -
 • 2019
 • -

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 1.04%
 • 3 mesos
 • 0.78%
 • 6 mesos
 • 0.16%
 • 1 any
 • -
 • TAE 3 anys
 • -
 • TAE 5 anys
 • -

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 4 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8270€
8990€
9970€
10460€
-17.3%
-10.1%
-0.3%
4.6%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8210€
8780€
9940€
10530€
-4.8%
-3.2%
-0.2%
1.3%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8270€
8990€
9970€
10460€
-17.3%
-10.1%
-0.3%
4.6%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8210€
8780€
9940€
10522€
-4.8%
-3.2%
-0.2%
1.3%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8270€
8990€
9970€
10380€
-17.3%
-10.1%
-0.3%
3.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8210€
8780€
9940€
10348€
-4.8%
-3.2%
-0.2%
0.9%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8270€
8990€
9970€
10380€
-17.3%
-10.1%
-0.3%
3.8%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8210€
8780€
9940€
10340€
-4.8%
-3.2%
-0.2%
0.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8270€
8990€
9970€
10350€
-17.3%
-10.1%
-0.3%
3.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8210€
8780€
9928€
10340€
-4.8%
-3.2%
-0.2%
0.8%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8270€
8990€
9970€
10350€
-17.3%
-10.1%
-0.3%
3.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8210€
8780€
9920€
10291€
-4.8%
-3.2%
-0.2%
0.7%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8270€
8990€
9970€
10350€
-17.3%
-10.1%
-0.3%
3.5%
4 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8210€
8780€
9920€
10250€
-4.8%
-3.2%
-0.2%
0.6%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 12/12/2023 - 11/07/2024
-0,083 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0115666036

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Premium

Inversió mínima

300000 EUR

Inversió a mantenir

300000 EUR

Categoria CNMV

Renta Fija Euro

Núm. registre CNMV

5819

Patrimoni

209,26

Partícips

231

Valor liquidatiu a

5,91 EUR