Fons d'inversió

Descripció

La gestió es durà a terme seguint un sistema de control del risc basat en el mètode VaR, i es fixa un VaR de 7% a 1 any, fet que comporta tenir com a objectiu no garantit una pèrdua estimada, amb 95% de confiança, del 7% en un termini d'1 any.La cartera es gestiona de manera dinàmica, sense que hi hagi predeterminació quant al tant per cent de distribució per tipus d'actiu (renda fixa, inclosos dipòsits en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari no cotitzats que siguin líquids; renda variable i, indirectament, en matèries primeres amb un límit màxim del 25%), tipus d'emissor (públic o privat), països i mercats de cotització, inclosos emergents sense límit definit, sectors, nivell de capitalització borsària, ràting o durada mitjana de la cartera de renda fixa.No hi ha límit pel que fa al risc de divisa. No obstant això, hi ha una alta diversificació en les inversions per ajustar el nivell de risc a l'objectiu.L'horitzó temporal recomanat és 2 anys.Podeu consultar la política d'inversió completa en el fullet informatiu i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor (DFI), disponibles juntament amb la resta d'informació legal a través de la pàgina web www.caixabank.es, en els registres de la CNMV i en www.cnmv.es

Comportament

Rendibilitat anual

 • 2023
 • 3.58%
 • 2022
 • -4.42%
 • 2021
 • 3.41%
 • 2020
 • -5.72%
 • 2019
 • 3.91%

Rendibilitat

 • 1 mes
 • 0.66%
 • 3 mesos
 • 2.04%
 • 6 mesos
 • 2.87%
 • 1 any
 • 6.14%
 • TAE 3 anys
 • 0.78%
 • TAE 5 anys
 • -0.12%

*Rendibilitats passades no són indicador fidedigne de rendibilitats futures.

Escenaris de rendibilitat

El que obtingui aquest producte dependrà de l'evolució futura del mercat, la qual és incerta i no es pot predir amb exactitud. Els escenaris desfavorable, moderat i favorable que es mostren són il·lustracions basades en la rendibilitat més baixa, mitjana i més alta d'un valor de referència adequat durant els darrers 10 anys. Els mercats podrien evolucionar de manera molt diferent en el futur.

Període de manteniment recomanat: 3 any/s

Import de la inversió: 10.000 €

Mínim: no hi ha un rendiment mínim garantit. Podria perdre una part o la totalitat de la inversió.

2023-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8770€
9460€
9830€
10450€
-12.3%
-5.4%
-1.7%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10069€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
0.2%
2023-06-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8770€
9460€
9830€
10450€
-12.3%
-5.4%
-1.7%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10069€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
0.2%
2023-07-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9830€
10450€
-12.2%
-5.4%
-1.7%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10069€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
0.2%
2023-08-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9830€
10450€
-12.2%
-5.4%
-1.7%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10069€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
0.2%
2023-09-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9820€
10450€
-12.2%
-5.4%
-1.8%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10069€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
0.2%
2023-10-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9820€
10450€
-12.2%
-5.4%
-1.8%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10069€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
0.2%
2023-11-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9820€
10450€
-12.2%
-5.4%
-1.8%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10069€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
0.2%
2023-12-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9820€
10450€
-12.2%
-5.4%
-1.8%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10169€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
0.6%
2024-01-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9820€
10450€
-12.2%
-5.4%
-1.8%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10230€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
0.8%
2024-02-29
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9820€
10450€
-12.2%
-5.4%
-1.8%
4.5%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10230€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
0.8%
2024-03-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9820€
10560€
-12.2%
-5.4%
-1.8%
5.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10370€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
1.2%
2024-04-30
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9820€
10560€
-12.2%
-5.4%
-1.8%
5.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10370€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
1.2%
2024-05-31
Import després de deduir costos
Rendiment mitjà
ESCENARIS
1 any
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8780€
9460€
9820€
10560€
-12.2%
-5.4%
-1.8%
5.6%
3 anys
Tensió
Desfavorable
Moderat
Favorable
8740€
9149€
9539€
10370€
-4.4%
-2.9%
-1.6%
1.2%

Les xifres presentades inclouen tots els costos del producte pròpiament dit, però és possible que no incloguin tots els costos que haurà de pagar al seu assessor o distribuïdor. Les xifres no tenen en compte la situació fiscal personal, que també pot influir en la quantitat que rebrà. L'escenari de tensió mostra el que vostè podria rebre en circumstàncies extremes dels mercats.

Valors liquidatius

Rendibilitat entre 20/07/2023 - 16/07/2024
6,043 %

Consulta VLP entre dues dates:

Cerca

Detall del fons

ISIN

ES0138257037

Domicili

España

Divisa

EUR

Classe

Estandar

Inversió mínima

600 EUR

Inversió a mantenir

6 EUR

Categoria CNMV

Retorno Absoluto

Núm. registre CNMV

2086

Patrimoni

15,84

Partícips

2.090

Valor liquidatiu a

6,33 EUR